Актуелно

  • Спровођење активности предвиђених Локалним акционим планом за младе и др. активности из делокруга рада Канцеларије;
  • Упознавање младих који су заинтересовани за волонтирање, разговор о њиховим идејама и предлозима, као  и прикупљање података о образовању и интересовањима ради сто бољег искоришћавања њихових потенцијала;
  • Реализација пројеката „Обједињени курс историје уметности, музеологије и науке о баштини“;
  • Реализација Green Games пројекта;
  • Имплементација, у партнерству са JAZAS-ом (Aсоцијација за борбу против сиде), dance4life пројекта на територији општине Аранђеловац за који је КЗМ конкурисала и прошла у ужи круг;
  • Промоцију конкурса Удружења за социјални развој „Сунце“ из Крагујевца (ресурс центра Министарства омладине и спорта);