Get Adobe Flash player

Чланци

План детаљне регулације за меморијални комплекс "Рисовача пећина"

План детаљне регулације за меморијални парк "Рисовача пећина"

 

Записник са састанка са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног развоја за ПДР за меморијални парк "Рисовача пећина" у Аранђеловцу ОВДЕ

Извештај о стручној контроли материјала за јавни увид ОВДЕ 

План детаљне регулације за меморијали парки "Рисовача пећића" - Елаборат за рани јавни увид ОВДЕ

Текст огласа за Рани јавни увид ОВДЕ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ГРАФИЧКИ ДЕО 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

 

Анкета за посетиоце меморијалног парка Рисовача

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlkUSZcmr4dzeaqHhApvbiPuv3r9NRC6QzOy880jkA6cv8vQ/viewform