Get Adobe Flash player

Чланци

Обједињена процедура за издавање грађевинске дозволе.

1. марта 2015. године, на снагу су ступиле одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09 – исправка, 64/2011 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/2014), које обухватају и обједињену процедуру за издавање грађевинских дозвола.

Овај део званичне интернет презентације општине Аранђеловац је место где ће све заинтересоване странке моћи на најбржи могући начин да сазнају све о поднетим захтевима за издавање грађевинских дозвола.

За све додатне информације грађани се могу обратити на адресу електрoнске поште Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Водич кроз дозволе за изградњу

Таксе код подношења Захтева можете преузети овде

Захтев за издавање локацијских услова можете преузети овде

 Захтев за издавање грађевинске дозволе

 Захтев за пријаву радова

 Захтев за издавање употребне дозволе

 Ценовник услуга - ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац

 Ценовник услуга - ЈКП "Букуља"

 Ценовник услуга - ЕДБ Аранђеловац

 Ценовник услуга - Телеком Србија

 Ценовник услуга - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

 

 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 

РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА