Get Adobe Flash player

Документа

ЗАКОНИ

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ

ПРАВИЛНИК О ОБЈЕКТИМА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

СТРАТЕГИЈЕ


 СТАТУТ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

______________________________________________________________________________________________________________

БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Нацрт одлуке о буџету за 2020. годину

БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлука о другом ребалансу буџета Општине Аранђеловац за 2019. годину

Одлука о првом ребалансу буџета Општине Аранђеловац за 2019. годину

Одлука о буџету за 2019. годину

БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлука о буџету за 2018. годину

Одлука о првом ребаланску буџета за 2018. годину

БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Аранђеловац за 2017. годину

Одлука о буџету за 2017. годину

Прилог 1 - преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - преглед капиталних пројеката

Комисије и уговори 1

Комисије и уговори 2

Комисије и уговори 3

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину - - - овде

Одлука о другом ребалансу буџета за 2017. годину - - - овде

БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

Извештај о извршењу Одлуке буџета за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. - овде

Коначну одлуку о буџету за 2016. годину преузмите овде

Одлука о првом ребалансу буџета за 2016. годину преузмите овде

Одлука о  другом ребалансу буџета за 2016. годину преузмите овде

Одлука о трећем ребалансу буџета за 2016. годину преузмите овде

Одлуку о Буџету за 2016. годину можете преузети овде

Прилог 1. - преглед броја запослених и средства за плате можете преузети овде

Прилог 2. - преглед капиталних пројеката можете преузети овде


 ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Интерни акт о јавним набавкама - о в д е 

Правилник о поступку јавне набавке - о в д е 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2019. годину - Председник Општине ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. годину - Скупштине Општине ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. годину - Општинско Веће ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - прва измена ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - друга измена ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - трећа измена ОВДЕ

План јавбих набавки за 2019. годину - Општинска управа - четврта измена ОВДЕ 

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - пета измена ОВДЕ

План јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа - шеста измена ОВДЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа - о в д е

План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине - о в д е 

План јавних набавки за 2018. годину - Општинско веће - о в д  е

План јавних набавки за 2018. годину - Скупштина општине - о в д е 

План јавних набавки за 2018. годину - Општинско јавно правобранилаштво - о в д е 

Измена плана јавних набавки за Општинску управу I - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу II - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу III - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу IV - о в д е 

Иземена плана јавних набавки за Општинску управу V - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу VI - о в д е 

Измена плана јавних набавки за Општинску управу VII - о в д е 

Измена плана јавних набавки за Општинску управу VIII - о в д е 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Измењен план јавних набавка за 2017. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2017.годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е 

План јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

План јавних набавки за 2017. годину - Скупштина општине - о в д е 

План јавних набавки за 2017. годину - Председник општине - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Председник општине - о в д е 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа -  о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е 

План јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е 

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Скупштина општине - о в д е 

План јавних набавки набавки за 2016. годину - Скупштина општине - о в д е  

План јавних набавки за 2016. годину - председник и Општинско веће - о в д е

План јавних набавки за 2016. годину - Општинско јавно правобранилаштво - о в д е ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 2019-2022

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Годишњи план рада интерног ревизора општине Аранђеловац за 2018. годину - ОВДЕ 

Повеља Интерне ревизије - о в д е

Етички кодекс - о в д е 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

План инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за инспекцијске послове ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

НАЦРТИ ОДЛУКА

БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ

Одлуку о Буџету за 2015. погледајте овде >>>

Одлука о завршном рачуну за 2015. годину овде >>>

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2015. ГОДИНУ

БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРОИД ОД 01.01.2014. - 30.09.2014. ГОДИНЕ.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРОИД ОД 01.01.2014. - 30.09.2014. ГОДИНЕ.

Одлуку о Буџету за 2014. погледајте овде >>>

БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ

Усвојен Буџет за 2013. Погледајте одлуку овде >>>

Буџет за 2013. годину. Погледајте овде >>>

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ЗА 2012. год.

Државна ревизорска институција Републике Србије је извршила ревизију финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Аранђеловац за 2012. годину. Урађена је ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Аранђеловац, који чине: биланс стања; биланс прихода и расхода; извештај о капиталним издацима и финансирању; извештај о новчаним токовима; извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења; извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве; извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, као и образложења извештаја, и то: објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења и преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијма садржаним у извештајима о новчаним токовима као и ревизију правилности пословања за 2012. годину.

Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Аранђеловац за 2012.годину 

БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ

Усвојен Буџет за 2012. Погледајте одлуку овде >>>

Буџет за 2012. годину. Погледајте овде >>>


ПОСЛОВНИК САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

ПОСЛОВНИК САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ >>>


  Планска документација


СПОРТ

Програм развоја спорта је први званичан документ овакве врсте који је донет за територији  општине Аранђеловац

 

Програм развоја спорта општине Аранђеловац за период од 2016. до 2018. године и Акциони план за његову примену израђени су у складу са Националном стратегијом развоја спортa у Републици Србији и Законом о спорту, којим је предвиђено да се локална самоуправа укључи у планирање и развој спорта, као делатности од посебног и општег значаја, ради пуног остварења његове мисије која поред такмичарског има и васпитни, здравствени, културни, социјални и други значај.

 

Програм развоја спорта можете преузети на следећим линковима:

 

Стратегија развоја спорта за 2016 - 2018. годину

Програм развоја - спорт деце и омладине

Програм развоја - рекреативни спорт

Програм развоја - врхунски спорт

Програм развоја - спортска инфраструктура

Програм развоја - остали циљеви