Јавне набавке

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 24/18

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 24/18

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Обавештење о додели уговора ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документације ОВДЕ