Јавне набавке

Јавна набавка горива, ЈН 05/19

Јавна набавка горива, ЈН 05/19

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава ОВДЕ

Измена конкурсне документације бр. 3 ОВДЕ

Измена позива за подношење понуда бр. 2 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Измена позива за подношење понуда бр. 1 ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ