Јавне набавке

Јавна набавка бензина, ЈН П 01/19

Јавна набавка бензина, ЈН П 01/19

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ