Јавне набавке

Асфалтирање улица у граду и локалних путева

Измена конкурсне документације бр. 2 ОВДЕ

Јавни позив - ОВДЕ

Конкурсна документација - ОВДЕ

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације - ОВДЕ

Измена конкурсне документације - ОВДЕ