Јавне набавке

Јавна набавка услуге штампања решења за Пореско одељење, ЈН 14/19

Јавна набавка услуге штампања решења за Пореско одељење, ЈН 14/19

Oдлука о додели уговора ОВДЕ 

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ