Јавне набавке

Јавна набавка услуге телефоније и интернета, ЈН 15/19

Јавна набавка услуге телефоније и интернета, ЈН 15/19

Одлука о додели уговора ОВДЕ 

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ