Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка радова на реконструкцији крова и уређења хола Дворана "Парк", ЈН 22/19

Јавна набавка радова на реконструкцији крова и уређења хола Дворана "Парк", ЈН 22/19

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока ОВДЕ

Измењена конкурсна документација ОВДЕ

Одговор на питање ОВДЕ

Додатне информације и појашњење ОВДЕ

Измењена конкурсна документација ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ОВДЕ