Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка система заузетости паркинг места, ЈН 30/19

Јавна набавка система заузетости паркинг места, ЈН 30/19 

Појашњење конкурсне документације бр.1 ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ОВДЕ