Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка замена столарије у ОШ "Први српски устанак" Орашац

Јавна набавка замена столарије у ОШ "Први српски устанак" Орашац

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна докуемнтација ОВДЕ