Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка радова на реконструкцији Јадранске улице и дела улице Књаза Милоша од улице Војводе Степе, ЈН 30/17

Јавна набавка радова на реконструкцији Јадранске улице и дела улице Књаза Милоша од улице Војводе Степе, ЈН 30/17

 

Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 2 ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 1 ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Одговор на питање бр.3 ОВДЕ

Обавештење о продужетке рока за подношење понуда 2 ОВДЕ

Измена  конкурсне документације 4 ОВДЕ

Обавештење о продужетка рока за подношење понуда ОВДЕ

Измена конкурсне документације 3 ОВДЕ

Одговор на питање бр 2. ОВДЕ 

Измена конкурсне документације 2 ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Одговор на питање бр.1 ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ