Get Adobe Flash player

Јавно предузеће Гас Аранђеловац

Предузеће је основано 20.08.1998.г. Одлуком Скупштине општине Аранђеловац. У предузећу ради шест стално запослених (троје са високом стручном спремом и три монтера гасних инсталација). Сви радници поседују стручне испите за руковођење и руковање гасним инсталацијама; два запослена поседују лиценцу за изградњу објеката из термомеханике, процесне технике и гасне технике. Предузеће је инвеститор и извођач радова на изградњи и одржавању дистрибутивне гасоводне мреже на подручју општине Аранђеловац у дужини од око 130 км, са 4000 кућних гасних прикључака на објектима колективног и индивидуалног становања. Предузеће се бави и пројектовањем термотехничких и гасних инсталација, као и контролом и одржавањем унутрашњих гасних инсталација.

Делатност: Дистрибуција природног гаса

Ул. Кнеза Михаила 108, Аранђеловац, тел. 034/714-584;
Факс: 034/710-132;