Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности и културе за 2020. годину
Jавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Aранђеловац за 2020. годину
Јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета за 2020. годину
Jавни оглас за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Aранђеловац путем прикупљања писмених понуда
Урбанистички пројекат изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п. бр.2107/1, 2107/2, 2107/3, 2107/4, 2107/5 и 2108/1 све из К.О. Аранђеловац
Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (тзв. интегрална дозвола) "Качерац" ДОО из Буковика
Oбавештење о замени образаца дозвола за управљача и руковаоца чамаца, односно морнара на пловећем постројењу
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта за потребе деце са сметњама у развоју на к.п. бр. 992/4 КО Аранђеловац
Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Аранђеловац за 2019. годину
Јавна презентација урбанистичког пројекта за комплекс Општe болницe у Аранђеловцу
Јавни позив за учешће нa конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац у 2019. години
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2019/2020. годину
Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 2039 К.О. Аранђеловац
Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса "Eco-village" у Раниловићу са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средију
Други јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2019. годину
Јавни увид у нацрт Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање
Јавни оглас за отуђење непокретности у јавној својини општине Аранђеловац путем прикупљања писаних понуда
ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ-УЧЕШЋЕ У ТРОШКОВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ИЗЛОЖБУ У АРАНЂЕЛОВЦУ
Позив за закључење сарадње са приватним предшколским установама
Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације споменика природе "Парк Буковичке бање"
Јавни позив за коришћење повластица у јавном превозу
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац - једнодневни излет за Таково, Гучу и Ивањицу
Oбавештење о решавању стамбених потреба избеглих лица
Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат-
Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 1051 КО Аранђеловац
Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње за к.п. бр. 1953 КО Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат -
Други јавни позив спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање учесницима у систему спорта у спортском објекту у својини општине Аранђеловац у 2019. години
Јавни увид у нацрт Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац
Јавни конкурс за избор пројеката од посебног значаја у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац
Jaвни позив за извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Аранђеловцу
Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње производног пројекта - фабрике за производњу кондиторских производа, на к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица
Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње објекта за финалну прераду пољопривредних производа винарије - на к.п. бр, 2323/2 КО Бања
ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац за део подцелине 2.1.
Јавни конкурс за попуњавање положаја
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које остварују фондације који се суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2019. годину
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства по основу испуњености услова и броју освојених бодова
Позив за прикупљање писмених понуда са условима кредитирања за задуживање Општине Аранђеловац на домаћем финансијском тржишту за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Јавни оглас за издавање у закуп пословних просторија путем прикупљања писмених понуда
Јавни увид у нацрт Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац
Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу на кп. бр. 3044/1, 3044/2,3044/3, 3044/4, 3044/5, 3044/6, 3044/7, 3044/8 и 3044/9 све из КО Аранђеловац
Јавни позив за новчану награду за изузетно стваралаштво од значаја за Општину Аранђеловац
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Oпштинској управи општине Aранђеловац
Списак награђених наставника и професора за рад са талентованим ученицима
Списак награђених ученика основних и средњих школа
Рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац за део подцелине 2.1
Повереништво за избеглице општине Аранђеловац у сарадњи са Јединицом за управљање пројектима (ЈУП) организује презентацију за све заинтересоване локалне извођаче радова и стручни надзор/руководиоце
Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV, бр. 132/2 ТС Аранђеловац, ТС Топола у ТС Аранђеловац 2
Јавни позив за подношење предлога за доделу награде "26. јул"
Оглашавање јавне презентације урбанистичког пројекта изградње на к.п.бр. 1953 КО Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат-
Јавни позив за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа за постигнуте резултате на школским такмичењима у школској 2018/2019. години
Оглашавање јавне презентације урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 984/8, К.О. Аранђеловац
Јавни увид у нацрт Одлуке о месним заједницама на територији општине Аранђеловац
Годишњи програми у области спорта на подручју општине Аранђеловац у 2020. години
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац - ПОСЕТА ВРЊАЧКОЈ БАЊИ И КРУШЕВЦУ
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2019. години - Унапређење система управљања комуналним чврстим отпадом
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређење животне средине у општини Аранђеловац у 2019. години - "Пројекти унапређења заштите животне средине"
Јавни увид у нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) Општине Аранђеловац
Јавни увид у нацрт Одлуке о изменама одлуке о Општинско већу Општине Аранђеловац
Пољопривредни конкурси 2019. година
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које остварују фондације који се суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2019. годину
Јавни конкурс за пријем једног приправника у Општинској управи општине Аранђеловац
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА „ШУТИЦА 1“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА
Конкурс за најбољи литерарни рад - есеј на тему "21. март - Међународни дан за елиминацију расне дискриминације"
Нацрт Одлуке о такси превозу на територији Општине Аранђеловац
Предлог листа првенства
Оглашава урбанистички пројекат изградње складишних хала на к.п. бр. 846/1 и 846/4 обе К.О. Бања
Јавни позив спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање учесницима у систему спорта у спортским објектима у својини Општине Аранђеловац за 2019. годину
Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Аранђеловац путем јавног надметања
Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности и културе за 2019. годину
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Аранђеловац
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
Решењa о државној помоћи 2018
Одлуке за спорт за 2019. годину
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2019. годину
Јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинасирају из буџета општине Аранђеловац за 2019. годину
Јавна расправа Нацрта Статута Општине Аранђеловац
Јавни увид у Нацрт Статута Општине Аранђеловац
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Аранђеловац
Јавни позив повратницима по основу Споразума за подношење пријава за прибављање и изградњу монтажних кућа као и куповину основног пакета намештаја и беле технике
Јавни позив интерно расељеним лицима за подношење пријава за куповину сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом/мале радове или куповину основног намештаја/бе
Јавни позив интерно расељеним лицима за подношење пријава за прибављање и изградњу монтажних кућа као и куповину основног пакета намештаја и беле технике
Јавни позив повратницима по основу Споразума о реадмисији за подношење пријава за доделу средстава намењених за куповину сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућн
Јавни позив за подношење пријава штете настале услед дејства поплава и града на стамбеним објектима у својини грађана на територији општине Аранђеловац у месецу јулу и августу 2018. године
Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/2019. годину
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи општине Аранђеловац
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Аранђеловац
Јавни позив за бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27% за радове у засадима воћа за 2018. годину
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 680/1 КО Аранђеловац
ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање учесницима у систему спорта у спортском објекту у својини општине Аранђеловац у 2018. години
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Стручној служби органа општине Аранђеловац
Јавни конкурс за доделу локација у закуп за привремено постављање киоска путем јавног надметања
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2018. годину
Решење о додели средстава из буџета Општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2018. годину
Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Аранђеловац за 2018. годину
Јавни позив за подношење захтева за коришћење повластица у јавном превозу
Јавни позив за подношење захтева за коришћење повластица у јавном превозу
Јавни позив за увид-упис у посебан бирачки списак националних мањина
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2018. ГОДИНИ
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта у функцији пољопривредне производње на к.п.бр.316/11 и 338/1 КО Бања
ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање учесницима у систему спорта у спортском објекту у својини општине Аранђеловац у 2018. години
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2018. години – Субвенције јавним нефинанскијским предузећима и организацијама - субвенције ЈКП „Букуља“ Аран
Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Аранђеловац
Јавни позив за подношење пријава штете настале на стамбеним објектима на територији општине Аранђеловац услед елементарне непогоде - поплава у јулу месецу 2018. године
Јавни позив за подношење пријава штете настале на стамбеним објектима на територији општине Аранђеловац услед елементарне непогоде - града у месецу мају и јуну 2018. године
Списак награђених ученика на основу Јавног позива за доделу новчаних награда за постигнуте резултате на школским такмичењима у школској 2017/2018 години
Конкурс за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Аранђеловац за 2018. годину
Јавни позив за новчану награду за изузетно стваралаштво од значаја за општину Аранђеловац
Јавни позив за подношење предлога за доделу награде "26. јул"
НАЦРТ Одлуке о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог, текућег одржавања заједничких делова стамбене зграде и висине накнаде принудно постављеног професионалног управника
Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи Општине Аранђеловац
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у Општини Аранђеловац
Јавни позив за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа за постигнуте резултате на школским такмичењима у школској 2017/2018. години
ЈАВНИ ПОЗИВ организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Аранђеловац за достављање предлога за финансирање/суфинансирање годишњих(редовних) пројеката/програма у области спорта и физичке културе на подручју општине Аранђеловац у 2019.
Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи Општине Аранђеловац
Општинска управа Општине Аранђеловац, одељење за инспекцијске послове - КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
Јавна презентација за Урбанистички пројекат изградње на к.п.бр. 2028 КО Аранђеловац
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКОГ КАМЕНА „ШУТИЦА I“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређење заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2018. години
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које остварују фондације који се суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2018. годину
Други јавни позив спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање учесницима у систему спорта у спортском објекту у својини Општине Аранђеловац у 2018. години
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2018. годину
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у Општини Аранђеловац
Јавни позив за 10 сарадника (пописивача) на терену у пројекту "Реформа пореза на имовину"
Јавни позив спортским организацијама да доставе предлоге за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина за тренирање у 2018. години
Одлука о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма у 2018. години
Обавештење о издавању - обнављању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада оператеру АЛЕКСАНДАР ЦОЉИ ПР "МУКИ" из Аранђеловца
Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности и културе за 2018. годину
Јавни оглас за увид у бирачки списак
Избори 2018
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2018. годину
Јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2018. годину
Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи Општине Аранђеловац
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 18 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији Општине Аранђеловац
Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу главног објекта Опште болнице у Аранђеловцу
Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље у сеоском насељу Босута"
Други јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС КАМАТЕ
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Аранђеловац путем јавног надметања
Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које остварују задужбине и фондације који се суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Четврти јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2017/2018. годину
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
Јавни увид у нацрт Плана детаљне рагулације "Гробље у сеоском насељу Босута"
Трећи јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају општине Аранђеловац 2017. годину из буџета
Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Аранђеловац путем јавног надметања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
Одлука о трећој расподели средстава за спровођење активности у области такмичарског спорта у 2017. години (редовни програм)
Решење о додели средстава из буџета Општине Аранђеловац за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2017. годину
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите животне средине у Општини Аранђеловац у 2017. години
Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада (тзв. интегрална дозвола) "УНИОН ПРОМЕТ ПЛУС" Д.О.О из Аранђеловац
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац
Јавни позив за подношење захтева за коришћење посвластица у јавном превозу
Трећи јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Обавештење о издавању-обнављању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада оператеру "Унион промет плус" ДОО из Аранђеловца
Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације “Комплекс Greeny”
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у Општини Аранђеловац
Одлука о додели награда наставницима и професорима за рад са талентованим ученицима
Одлука о наградама ученицима основних и средњих школа за постигнуте резултате на оркужним и републичким такмичењима у школској 2016/2017. години
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години
Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2017. години
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи општине Аранђеловац
Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Јавни позив за новчану награду за изузетно стваралаштво од значаја за општину Аранђеловац
Списак награђених ученика основних и средњих школа за постигнуте резултате на школским такмичењима у школској 2016/2017 години
Обавештење - Награда "26. јул"
Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ГРОБЉЕ У СЕОСКОМ НАСЕЉУ БОСУТА"
Јавни позив за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа за постигнуте резултате на школским такмичењима у школској 2016/2017. години
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац
Обавештење за спортске организације о достављању предлога за финансирање/суфинансирање годишњих (редовних) пројеката/програма у области спорта и физичке културе на подручју општине Аранђеловац у 2018. години
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац
ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Други јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређење заштите животне средине у Општини Аранђеловац за 2017. годину
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац I
Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Аранђеловац за 2017. годину
Јавни позив за доделу средстава талентованим ствараоцима у области науке, уметности и културе за 2017. годину
Конкурс за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2017. годину
Рани јавни увид поводом израде Плана детаљене регулације Споменика природе "Парк Буковичке бање"
Одлука о расподели средстава за спровођење активности у области такмичарског спорта у 2017. години (редовни програм)
Одлука о расподели средстава за функционисање Спортског савеза и других облика спортског удруживања на територији општине Аранђеловац за 2017. годину
Одлука о расподели средстава за активности у области рекреативног спорта на територији општине Аранђеловац у 2017. години
Одлука о одређивању организације у области спорта које су од посебног значаја за општину Аранђеловац
Одлука о расподели средстава за спровођење активности у области културе у 2017. години
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
Jaвни позив за доставу предлога за традиционалну манифестацију "Спортиста године 2016"
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2017. годину
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Аранђеловац
Решење о образовању жалбене комисије општине Аранђеловац
Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Аранђеловац путем јавног надметања
Конкурс за доделу студентских стипендија
О Д Л У К A о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
Јавни позив за остваривање права коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Аранђеловац за 2017. годину
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Аранђеловац за 2017. годину
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање у 2016. години
Јавни позив за подршку старијим лицима са територије општине Аранђеловац
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2016. години
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала
Одлука о расподели средстава за спровођење активности осталим удружењима грађана у 2016. години (редовни програм) - други позив
Јавни позив незапосленима за доделу субвениције за самозапошљавање у 2016. години
Јавни позив – конкурс за доставу предлога за пријаву Месних заједница за организацију 21. Сеоских Олимпијских Игра села Општине Аранђеловац за 2016-у годину
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ
Други јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана који се финансирају односно суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2016. годину
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “КОМПЛЕКС GREENY”
Одлука о додели награда Фондације за подстицај у науци, клутури и уметности за 2016. годину
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2016. години
Oдлука о расписивању конкурса за доделу новчаних награда за ученике основних и средњих школа од 6. јуна до 20. јуна 2016. године
Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2016. годину
Отворен конкурс за достављање предлога за финансирање/суфинансирање пројеката/програма у области спорта и физичке културе на подручју општине Аранђеловац у 2017. години
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
Конкурс Фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВЉА И СТАНОВАЊА РОМА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ
Одлука о расподели средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Аранђеловац за 2016. годину
Одлука о мерама развоја пољопривреде Општине Аранђеловац за 2016. годину
Одлукa о расподели средстава за удружења грађана општине Аранђеловац за 2016. годину
Одлука о стављању ван снаге одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из области јавног информисања
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Аранђеловац
Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Аранђеловац за 2016. годину
Водич кроз дозволе за изградњу
Одлука о расподели средстава за културу за 2016. годину
Одлуке о расподели средстава у области спорта за 2016. годину
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - ВИНАРИЈЕ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п. бр. 1579/3 К.О. Копљаре
Јавни позоив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2016. годину
Конкурс Фонда за заштиту животне средине за 2016. годину
Информатор о раду за 2016. годину
ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације ‘‘Ћиринац’’ у Буковику код Аранђеловца
ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за потес ‘‘Свинчине’’ у Бањи код Аранђеловца
Јавни позив за СПОРТ - за финансирање/суфинансирање пројеката/програма у области спорта и физичке културе у општини Аранђеловац за 2016. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ - СПОРТИСТА ГОДИНЕ
Конкурс за избор пројеката удружења грађана
Јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета Општине Аранђеловац за 2016. годину
КОНКУРС ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ - ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ о поступку озакоњења
Програм развоја спорта општине Аранђеловац за период од 2016. до 2018. године
ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Списак накнаде за заштиту и унапређење животне средине правних лица
Листа неуручених решења по основу комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Аранђеловац
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Jавнa презентацијa Нацрта Програма заштите животне средине општине Аранђеловац за период 2016-2020. године
УРЕДБA О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2015. ГОДИНИ
Јавни конкурс Фонда за заштиту животне средине
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2070 К.О. Аранђеловац
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине
ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ ПРИПАДА СВАКОМ СТАНОВНИКУ АРАНЂЕЛОВЦА - ЗАТО ЖЕЛИМО ДА ЧУЈЕМО ВАС - ПОПУНИТЕ УПИТНИК И ИСКАЖИТЕ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ
Листа неуручених решења пореза на имовину физичких лица
Листа неуручених решења накнаде за заштиту животне средине
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - За повластице у јавном градском и приградском саобраћају од стране ученика или студента
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОВЛАСТИЦЕ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Конкурс Фонда за заштиту животне средине за 2015. годину
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословних објеката на к.п. бр. 2106/2, 2107/1/2/3/4/5, 2108, 2109, 2112/1/2, све у К.О. Аранђеловац,
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу ТС 110/20KV
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
Концептуалне основе за рани јавни увид - Колубарско лигнитски басен
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине
Рани јавни увид поводом израде измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
Јавна набавка намештаја - ПОЈАШЊЕЊЕ
Обавештење - Награда "26. јул"
Конкурси за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политије руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2015. годину
Конкурс за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа
Рани јавни увид у ПДР за комплекс предузећа "Универзум Кубршница" АД
Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Аранђеловац путем јавног надметања
Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Аранђеловац путем јавног надметања
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета Општине Аранђеловац за 2015. годину
Обавештење
Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Аранђеловац за 2015. годину
Оглас за орочавање средстава општине Аранђеловац
Обавештење за пореске обвезнике
Јавни позив за финансирање/суфинансирање у области спорта и физичке културе на подручју општине Аранђеловац у 2015. години
Јавни конкурс за избор пројеката у области културе који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2015. годину
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана која се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2015. годину
Урбанистички пројекат за изградњу прихватилишта за псе
Оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила
Јавни позив за увид у посебан бирачки списак националних мањина
Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине
Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде
Обавештење - предлог за награду "26. јул"
Награђени ученици који су прошли на Конкурсу за доделу новчаних награда ученицима основних и средњих школа
Јавни позив за доказивање права пречег закупа и права коришћења без плачања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Аранђеловац за 2015. год.
Конкурс за додељивање награда за изузетно стваралаштво од значаја за општину Аранђеловац
Резултати конкурса - Култура
Резултати конкурса - Удружења грађана
Обавештење за интерно расељене и лица пореклом са КиМ
Јавни увид за план генералне регулације Аранђеловац
Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2014. годину
Јавни конкурс за избор пројеката удружења грађана која се финансирају односно суфинансирају из буџета општине Аранђеловац за 2014. годину
Јавни оглас - Увид у бирачки списак
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштуне општине Аранђеловац
Коначна ранг-листа за расподелу станова солидарности
Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа
Обавештење „СИП КОМЕРЦ“д.о.о.