Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље у сеоском насељу Босута"

ОГЛАС - Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље у сеоском насељу Босута" - ОВДЕ

Текстуални део  - ОВДЕ

01 - катастарско-топографски план - ОВДЕ

02 - постојећа намена површина - ОВДЕ

03 - регулационо-нивелациони план - ОВДЕ

04 - план регулације површина јавне намене - ОВДЕ

05 - план намена површина - ОВДЕ

06 - инсталације - ОВДЕ