Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Општинска управа Општине Аранђеловац, одељење за инспекцијске послове - КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе - грађевинска инспекција

 

Контролна листа 1. - ОВДЕ

Контролна листа 2. - ОВДЕ

Контролна листа 3. - ОВДЕ

Контролна листа 4. - ОВДЕ

Контролна листа 5. - ОВДЕ

 

Јавне зелене површине, паркиралишта, расвета, кућни ред зграда

 

Обављање трговине на мало ван продајног објекта, пословно име и радно време - ОВДЕ

Јавна паркиралишта - Oбележавање и одржавање јавних паркиралишта - ОВДЕ

Јавна паркиралишта - Коришћење паркиралишта - ОВДЕ

Јавна расвета-КОИ KЛ 12.1-Одржавање објеката и инсталација - ОВДЕ

Јавна расвета КОИ KЛ 12.2-Заштита објеката и инсталација - ОВДЕ

Становање и одржавање зграда- КОИ KЛ 13.1-  Кућни ред; време одмора и бука у време одмора - ОВДЕ

Становање и одржавање зграда- КОИ KЛ 13.2- Кућни ред; коришћење посебних делова зграде - ОВДЕ

Јавне зелене површине - Обавезе вршиоца комуналне делатности - ОВДЕ

Јавне зелене површине - Одржавање зелених површина - ОВДЕ

Јавне  зелене површине - Заштита - ОВДЕ

Монтажни објекти сезонског типа-баште угоститељских објеката и конзолне настрешнице и тенде - ОВДЕ

Привремени објекти трговачко-угоститељске делатности_монтажни објекти за културна збивања и забаву - ОВДЕ 

Обављање трговине на мало у продајном објекту, пословно име и радно време - ОВДЕ

 

Контролне листе - саобраћајна инспекција

 

KОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ - ОВДЕ

KОНТРОЛНА ЛИСТА О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ - ОВДЕ

KOНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ - ОВДЕ

 

Контролне листе - комунална инспекција

 

Држање домаћих животиња-услови - ОВДЕ

Извођење животиња ван места држања - ОВДЕ

Држање и заштита домаћих животиња-за предузеће - ОВДЕ

Држање домаћих животиња-делатност зоохигијене - ОВДЕ

Управљање пијацама - ОВДЕ

Обавезе за корисника пијачног простора - ОВДЕ

Радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Уређење и одржавање спољних делова зграда - ОВДЕ

Koмунално уређење насеља - Дворишта и простори између зграда - ОВДЕ

Koмунално уређење насеља - Одржавање и уређеност комуналних објеката и јавних површина - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Уређење излетишта, терена, игралишта - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Објекти, уређаји, опрема - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Осветљавање зграда, уређење излога и постављање фирми - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Обележавање улица, тргова и зграда - ОВДЕ

Kомунално уређење насеља - Остављање возила и ствари - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Продаја робе - ОВДЕ

Kомунално уређење насеља - Уклањање снега и леда - ОВДЕ

Одржавање чистоће у насељу - Континуитет пружања услуге - ОВДЕ

Одржавање чистоће у насељу - Сакупљање и транспорт комуналног отпада - ОВДЕ

Oдржавање чистоће у насељу - Изношење кућног смећа-обавезе корисника - ОВДЕ

Одржавање чистоће у насељу  - Заштита јавних површина - ОВДЕ

Комунално уређење насеља - Израда и одржавање пољских клозета, септичких јама,стаја, обора и стајских ђубришта - ОВДЕ

Одржавање чистоће у насељу - Чистоћа јавних површина-корисник- ОВДЕ

 

Комунална решења

 

5.1 Пречишћавање и дистрибуција воде - Одржавање и изградња јавног водовода - ОВДЕ

5.2 Пречишћавање и дистрибуција воде - Прикључење унутрашње инсталације на јавни водовод - ОВДЕ

5.3  Пречишћавање и дистрибуција воде - Прикључење корисника - ОВДЕ

5.4 Пречишћавање и дистрибуција воде - Заштита јавног водовода - ОВДЕ

5.5 Водовод - Водомер-уградња и одржавање - за вршиоца комуналне делатности - ОВДЕ

5.6 Водовод - Водомерно склониште,водомер, кућне водоводне инсталације - за корисника - ОВДЕ

5.7 Водовод - Искључење - Обавезе вршиоца комуналне делатности - ОВДЕ

5.8 Водовод - Обавезе вршиоца комуналне делатности, одржавање - ОВДЕ

6.1 Kанализација - Обавезе вршиоца комуналне делатности - ОВДЕ

6.2  Kанализација - Забране - ОВДЕ

6.3 Kанализација - Прикључење мреже - ОВДЕ

6.4  Канализација - Поступање по захтеву за прикључење-Предузеће - ОВДЕ

6.5 Kанализација - Септичке јаме-Корисник - ОВДЕ

6.6 Kанализација - Септичке јаме-Предузеће - ОВДЕ

6.7 Kанализација - Kанализациони прикључак - ОВДЕ

6.8 Kанализација - Oбавезе комуналног предузећа према кориснику - ОВДЕ

6.9. Kaнализација - Обавезе корисника - ОВДЕ

6.10 Kaнализација - Забране-инвеститор; извођач - ОВДЕ

7.1 Гробља - Одржавање гробља - ОВДЕ

7.2  Гробља - Извођење радова на гробљу - ОВДЕ

7.3  Гробља - Обавезе корисника гробног места - ОВДЕ

7.4  Гробља - Забране - ОВДЕ