Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2018. години – Субвенције јавним нефинанскијским предузећима и организацијама - субвенције ЈКП „Букуља“ Аран

Ј А В Н И   К О Н К У Р С за финансирање и  суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини Аранђеловац у 2018. години – Субвенције јавним нефинанскијским предузећима и организацијама - субвенције ЈКП „Букуља“ Аранђеловац

Јавни конкурс ОВДЕ

Пријавни образац ОВДЕ

Изјава подносиоца предлога пројекта ОВДЕ

Завршни извештај ОВДЕ

Захтев за исплату средстава ОВДЕ