Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта у функцији пољопривредне производње на к.п.бр.316/11 и 338/1 КО Бања

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта у функцији пољопривредне производње на к.п.бр.316/11 и 338/1 КО Бања

Тескт огласа ОВДЕ

Урбанистички пројекат ОВДЕ

1. Извод из ППО ОВДЕ

2. Геодетска подлога ОВДЕ

3. Урбанистичко решење ОВДЕ

4. План регулације и нивелације ОВДЕ

5. Комунална инфраструктура ОВДЕ

01. Основа приземља ОВДЕ

02. Попречни пресек ОВДЕ

03. Улазна јужна фасада ОВДЕ

04. Бочна источна фасада ОВДЕ