Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Одлуке за спорт за 2019. годину

Одлука о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма у 2019. години ОВДЕ

Одлука о одређивању средстава за функционисање Савеза и других облика спортских удруживања на територији општине Аранђеловац ОВДЕ

Одлука о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма организованих у области спорта са седиштем на територији општине Аранђеловац које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе за 2019. годину ОВДЕ

Захтев за исплату средстава - савези и други облици спортског удруживања - ОВДЕ

Захтев за исплату средстава - спортски клубови ОВДЕ

Захтев за исплату средстава - програми од посебног значаја ОВДЕ

Образац 9 - периодични извештај о реализацији програма ОВДЕ