Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Оглашава урбанистички пројекат изградње складишних хала на к.п. бр. 846/1 и 846/4 обе К.О. Бања

Оглашава урбанистички пројекат изградње складишних хала на к.п. бр. 846/1 и 846/4 обе К.О. Бања

Текст ОГЛАСА pdf. doc

1_2 Основа приземља ОВДЕ

1_3 Основа приземља на коти +6.00 ОВДЕ

1_4 Изглед крова ОВДЕ

1_5 Пресеци ОВДЕ

1_6 Фасаде ОВДЕ

2_2 Основа приземља ОВДЕ

2_3 Основа приземља на коти +6.00 ОВДЕ

2_4 Изглед крова ОВДЕ

2_5 Пресеци ОВДЕ

2_6 Фасаде ОВДЕ

3_2 Основа приземља ОВДЕ

3_3 Основа приземља на коти +6.000 ОВДЕ

3_4 Изглед крова ОВДЕ

3_5 Пресеци ОВДЕ

3_6 Фасаде ОВДЕ

1.1 Извод УП Пештан ОВДЕ

1.2 Геодетска подлога са границом ОВДЕ

1.3 Планирана препарцелација ОВДЕ

2. Урбанистичко решење уређења простора ОВДЕ

3.1 План регулације и нивелације ОВДЕ

3.2 Попречни пресек кроз локацију ОВДЕ

4. Комунална инфраструктура ОВДЕ