Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Оглашавање јавне презентације урбанистичког пројекта изградње на к.п.бр. 1953 КО Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат-

Оглашавање јавне презентације урбанистичког пројекта изградње на к.п.бр. 1953 КО Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат-

Информација о локацији ОВДЕ

Копија плана ОВДЕ

Лист непокретности ОВДЕ

Оверен к.т.п. ОВДЕ

Паркирање ОВДЕ 

УСЛОВИ

1. ЈКП Букуља ВиК ОВДЕ

2. ЕД Аранђеловац ОВДЕ

3. Телеком ОВДЕ

4. ЈКП Букуља ОВДЕ

5. ЈКП Зеленило ОВДЕ

 

Урбанистички пројекат

Главна свеска УП ОВДЕ

1. Диспозација ОВДЕ

2. К.Т.П. ОВДЕ

3. Извод из ПГР-а ОВДЕ

4. Парцелација ОВДЕ

5. Зона за грађење ОВДЕ

6. Урбанистичко решење ОВДЕ

7. Регулационо - нивелационо решење ОВДЕ

8. Синхрон план ОВДЕ