Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV, бр. 132/2 ТС Аранђеловац, ТС Топола у ТС Аранђеловац 2

Општинска управа општине Аранђеловац 

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV, бр. 132/2 ТС Аранђеловац, ТС Топола у ТС Аранђеловац 2  

Оглас - Рани јавни увид ОВДЕ

Текст - ПДР ОВДЕ

1. Подлога и  граница ОВДЕ

2. Постојећа намена ОВДЕ

3.1 ППО Аранђеловац ОВДЕ

3.2 ПГР намена ОВДЕ

3.3 ПГР регулације ОВДЕ

3.4 ПГР инфраструктура ОВДЕ

4. Планирана намена ОВДЕ

5. Власничка структура ОВДЕ