Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац за део подцелине 2.1

Општинска управа општине Аранђеловац оглашава излагање на рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац за део подцелине 2.1

Оглас - Рани јавни увид ОВДЕ

Текст измене ПГР за насељено место Аранђеловац подцелине 2.1 ОВДЕ

Одлука о изради измена и допуна ПГР за насељено место Аранђеловац ОВДЕ

1. Извод из ПГР ОВДЕ 

2. Геодетска подлога са границом ИДПГР ОВДЕ

3.Постојећа намена површина ОВДЕ

4. Планирана намена површина ОВДЕ

5. План изградње и регулације ОВДЕ