Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац за део подцелине 2.1.

Оглас јавног увида у измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац за део подцелине 2.1.  ОВДЕ

Текст измене и допуне ОВДЕ

1. Извод из ПГР ОВДЕ

2. Геодетска подлога са границом ИДПГР ОВДЕ

3. Постојећа намена површина ОВДЕ

4. Планирана намена површина ОВДЕ

5. План изградње и регулације ОВДЕ