Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за инспекцијске послове

Инспекција заштите животне средине

Број: 501- 86-1/2019-06

Датум: 28.07.2019. године

Аранђеловац             

   

                    ОБАВЕШТЕЊЕ

                                О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА

                        НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Обавештава се становништво општине Аранђеловац да ће у уторак, 30.07.2019. године, предузеће „ЕКО-САН“ д. о. о. Београд започети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе Аранђеловац, по уговору бр. 404-02-51/2019-02/11 од 06.05.2019. године, са Привредним друштвом за превентиву-санитарну заштиту, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКО-ДЕЗ“ д. о. о. Београд.

Радови ће се изводити у периоду од 9 00 до 18 00 часова.

Планирано је да радови трају 2 дана.

Третман ће се вршити ручно, са тла, препаратом за сузбијање ларви комараца LARVA STOP PIRPROX ZG 05 у дози од 5 кг/ха, и то на следећим локацијама:

1.   Парк Буковичке Бање

2.   језеро Гараши – приобаље

3.   језеро Букуља – приобаље

4.   плавне површине око реке Пештан

5.   плавне површине око реке Кубршнице

6.   Меморијални природни споменик Орашац

Инспектор заштите животне средине,

____________________

Весна Алексић, дипл. биолог

Начелник одељења,

____________________

Ивана Лазовић, дипл. инж. пољ,