Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње објекта за финалну прераду пољопривредних производа винарије - на к.п. бр, 2323/2 КО Бања

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње објекта за финалну прераду пољопривредних производа винарије - на к.п. бр. 2323/2 КО Бања

Оглас јавне презентације ОВДЕ

Текст урбанистичког пројекта ОВДЕ

1. Геодетска подлога са границом обухвата ОВДЕ

2. Урбанистичко решење уређења простора ОВДЕ

3.1. План регулације и нивелације са урбанистичким показатељима ОВДЕ

3.2. Попречни пресек кроз локацију ОВДЕ

4. Скупни приказ комуналне инфраструктуре ОВДЕ

1 Основа подрума ОВДЕ

2 Основа приземља ОВДЕ

3 Основа спрат ОВДЕ

4 Основа крова ОВДЕ

5 Фасада 1 ОВДЕ

6 Фасада 2 ОВДЕ

7 Фасада 3 ОВДЕ