Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње производног пројекта - фабрике за производњу кондиторских производа, на к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње производног пројекта - фабрике за производњу кондиторских производа, на к.п. бр. 1610/3 К.О. Врбица

Оглас јавне презентације ОВДЕ

Текст урбанистичког пројекта ОВДЕ

1. Геодетска подлога са границом обухвата ОВДЕ

2. Урбанистичко решење уређења простора ОВДЕ

3.1. План регулације и нивелације са урбанистичким показатељима ОВДЕ

3.2 Пресек ОВДЕ

 

1 Основа приземља ОВДЕ

2 Основа спрат ОВДЕ

3 Основа крова ОВДЕ

4 Пресек 1-1 ОВДЕ

5 Фасада 1 ОВДЕ

6 Фасада 2 ОВДЕ