Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 1051 КО Аранђеловац

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 1051 КО Аранђеловац

Оглас  ОВДЕ

Текст Урбанистичког пројекта ОВДЕ

1.1 Извод из ПГР-а ОВДЕ

1.2 Геодетска подлога ОВДЕ

2. Урбанистичко решење уређења ОВДЕ

3.1 План регулације и нивелације са урбанистичким показатељима ОВДЕ

3.2 Продужни пресек кроз локацију ОВДЕ

4. Комунална инфраструктура ОВДЕ

01 основа приземља ОВДЕ

02 основа I спрата ОВДЕ

03 основа II спрата ОВДЕ

04 основа III спрата ОВДЕ

05 изглед кровних равни ОВДЕ

06 пресек 1-1 ОВДЕ

07 јужна фасада ОВДЕ

08 источна фасада ОВДЕ

09 северна фасада ОВДЕ

10 западна фасада ОВДЕ