Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат-

Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац

- вишепородични стамбени објекат-

Текст огласа ОВДЕ

Текст Урбанистичког пројекта ОВДЕ

Идејно решење ОВДЕ

1. Диспозиција ОВДЕ

2. Катастарско-топографски план ОВДЕ

3. Извод из ПГР-а ОВДЕ

4. Парцелација ОВДЕ

5. Зона за грађење ОВДЕ

6. Ситуација - приступ гаражи ОВДЕ

7. Урбанистичко решење ОВДЕ

8. Регулационо-нивелационо решење ОВДЕ

9. Синрох план ОВДЕ