Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта за потребе деце са сметњама у развоју на к.п. бр. 992/4 КО Аранђеловац

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта за потребе деце са сметњама у развоју на к.п. бр. 992/4 КО Аранђеловац

 

Текст оглас ОВДЕ

Урбанистички пројекат ОВДЕ

1. катастарско-топографски план ОВДЕ

2. шире окружење ОВДЕ

3. извод из ПГР-а ОВДЕ

4. ситуациони приказ зоне за изградњу ОВДЕ

5. урбанистичко решење са диспозицијом ОВДЕ

6. регулационо нивелациони план ОВДЕ

7. предлог парцелације ОВДЕ

8. синхрон план ОВДЕ

01 ИДР ситуација ОВДЕ

02 ИДР основа приземља ОВДЕ

03 ИДР основа спрата ОВДЕ

04 ИДР основа кровних равни ОВДЕ

05 ИДР пресек 1-1 ОВДЕ

06 ИДР фасаде ОВДЕ

07 ИДР фасаде 2 ОВДЕ