Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Урбанистички пројекат изградње на к.п.бр.991/22 КО Аранђеловац - вишепородични стамбено-пословни објекат

Урбанистички пројекат изградње на к.п.бр.991/22 КО Аранђеловац - вишепородични стамбено-пословни објекат

Текст огласа ОВДЕ

Текст огласа - Вечерње новости ОВДЕ

ИДР - стамбено-пословни објекат ОВДЕ

1. диспозиција 

2. КТП 

3. извод из ПГР-а 

4. зона за грађење 

5. ситуација саобраћај

6. регулационо нивелационо решење

7. синхрон план

Текст Урбанистичког пројекта ВИС ОВДЕ

1. информација о локацији

2. копије плана

3. лист непокретности

4. оверен КТП

Услови

1.1. ЈКП Букуља ВиК

1.2. ЈКП Букуља

2. Електродистрибуција

3.1. Телеком 

3.2 КТП са ТК инсталацијама

4. ЈКП Букуља гас

5. ЈКП Зеленило