Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Обавештење „СИП КОМЕРЦ“д.о.о.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (тзв. интегрална дозвола)

„СИП КОМЕРЦ“д.о.о. из Аранђеловцa

Општинска управа општине Аранђеловац - Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове – Сектор за грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/2010) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране „СИП КОМЕРЦ“ д.о.о. из Аранђеловца. ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>