Конкурси / огласи

Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине

На основу Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине општине Аранђеловац за 2014.годину (,,Службенигласникопштине Аранђеловац'', бр. 58/14), Комисија за израду програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту Комисија) расписује 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

засуфинансирањепројеката у областизаштите и унапређењазаштите животне средине у општини Аранђеловац у 2014.години


I Предмет конкурса

Бесповратна средства додељиваће се према Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Аранђеловац у 2014. години, за следеће области:

1.            Заштита, развој и унапређење заштићеног природног добра

2.            Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти

3.      Подстицање сакупљања рециклабилног отпада и отпада који представља посебне токове отпада

4.      Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине: 


                                                                                                                       

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ >>>

ИЗЈАВУ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ >>>

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ >>>

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ >>>

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ>>>