Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Рани јавни увид у ПДР за комплекс предузећа "Универзум Кубршница" АД

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Aранђеловац на седници одржаној дана 5.3.2015. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за комплекс предузећа Универзум Кубршница А.Д.

Рани јавни увид организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 4. маја 2015. у просторијама општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, I спрат, канцеларија бр.2, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 19. маја 2015.године.

 

 ПДР- ЈАВНИ УВИД - САДРЖАЈ

 ПДР - ЈАВНИ УВИД - ТЕКСТ

 ПДР - ЈАВНИ УВИД - НАМЕНА

 

 ПДР - ЈАВНИ УВИД - СИТУАЦИЈА