Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Конкурси за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политије руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2015. годину

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08) и  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2015. годину (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 67/15),

                Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној  25. 5. 2015. године, донело је

О  Д  Л  У  К  У

 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

1. Општинско веће расписује конкурс за реализацију Прогрма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2015. годину, и то за :

-       мере подршке суфинансирања камате пољопривредних кредита

-       мере подршке за уматичене јунице из сопственог запата рођене у току 2014. године

-       мере подршке подизања засада воћа и винове лозе

-       мере подршке у набавци пољопривредне механизације и опреме

-       мере подршке сертификовању органске производње и

-       мере подршке за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката намењених сточарској производњи и пратећим објектима за смештај сточне хране.

2. Саставни део ове Одлуке су текстови конкурса из тачке 1. ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

                                                Бр.06-389/2015-01-3 од 25. 5.  2015. године

 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,

                                                                                                                                Бојан Радовић,с.р. 

ТЕКСТОВЕ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ