Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу ТС 110/20KV

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Аранђеловац

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/20KV

(на к.п.бр. 1065/11, К.О. Бања)

 

ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ГРАФИКА - ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ

ГРАФИКА - ИЗВОД ИЗ ПГР-А

ГРАФИКА - АРХ. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ

ГРАФИКА - ИНСТАЛАЦИЈЕ

ГРАФИКА - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

ГРАФИКА - ОСНОВА КРОВА

ГРАФИКА - ПРЕСЕЦИ

ГРАФИКА - ИЗГЛЕДИ