Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословних објеката на к.п. бр. 2106/2, 2107/1/2/3/4/5, 2108, 2109, 2112/1/2, све у К.О. Аранђеловац,

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Аранђеловац 

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

(на к.п.бр. 2106/2, 2107/1/2/3/4/5, 2108, 2109, 2112/1/2, све у к.о. Аранђеловац)

ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПОДУХВАТА

АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ СА УРБАНИСТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

СКУПНИ ПРИКАЗ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО