Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2070 К.О. Аранђеловац

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Аранђеловац,

 О Г Л А Ш А В А ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2070 К.О. Аранђеловац

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

Текст урбанистичкг пројекта можете преузети ОВДЕ

 

Шире окружење - мапа 1.

Основа сутерена - мапа 2.

Основа приземља - мапа 3.

Извод из ПГРа - мапа 4.

Основа I спрата - мапа 5.

Основа II спрата - мапа 6.

Зона за грађење - мапа 7.

Урбанистичко решење - мапа 8.

Изглед крова - мапа 9.

Регулација нивелација - мапа 10.

Синхрон план - мапа 11.

Излгед објекта 1.1 - мапа 12.

Изглед објекта 1.2 - мапа 13.