Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

УРЕДБA О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2015. ГОДИНИ

 На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени  гласник РС”,   број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени  гласник РС”, бр.55/ 05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,  68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС и 44/14), 

 

            Влада доноси

 

УРЕДБУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2015. ГОДИНИ

 

Уредбу можете преузети ОВДЕ