Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

ОБАВЕШТЕЊЕ о поступку озакоњења

 

О Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ Е 

 

 

          Обавештавају се сви грађани, да је Општина Аранђеловац, у складу са Законом о озакоњењу објеката, отпочела попис незаконито изграђених објеката на целој својој територији који ће трајати наредних годину дана. Попис врше грађевински инспектори и чланови пописне комисије, према Програму и динамици пописа  по зонама које су утврђене Општинском одлуком и које одговарају бирачким местима, а има их укупно 39.

Евидентирање незаконито изграђених објеката врши се на прописаном обрасцу-појединачном пописном листу у који се уносе подаци о власнику објекта и  димензије, спратност, намена и локација објекта који се пописује.

 Пописна комисија је у обавези да попише све објекте (стамбене, пословне, помоћне и др.)  и све делове објеката (доградње, надградње, реконструкције и сл.) који су незаконито изграђени. На основу пописних листа, грађевински инспектор доноси Решење које доставља надлежном општинском органу који по службеној дужности започиње поступак озакоњења. Уколико у време пописа нисте били код куће, пописна комисија ће Вам оставити обвештење о времену поновног доласка

Обавеза грађана је да изврше увид у катастар непокретности, односно власнички лист за своју имовину, како би приликом пописа могли да дају тачне податке који објекти су нелегално саграђени а који су саграђени са потребним дозволама. Такође, ако објекат није уписан у катастру непокретности, а изграђен је или дограђен са грађевинском дозволом, потребно је приликом пописа показати грађевинску дозволу.       

У циљу што ефикаснијег вршења пописа, моле се грађани да сарађују са пописним комисијама, да им омогуће несметано вршење пописа и да им дају потребне податке за попуњавање пописног листа.

 

 

 

                    ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ