Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

КОНКУРС ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ - ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај

 незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Aранђеловац за 2015. годину („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 73/2015) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015. годину - техничка подршка

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

У сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

 

Рок за подношење захтева са бизнис-планом је 29. јануар 2016. године.

 

Додатне информације могу се добити у Одељењу за привреду и Националној служби -организационој јединици Аранђеловац.

 

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ

Списак делатности које се не субвенционишу погледајте ОВДЕ