Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - ВИНАРИЈЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 –
одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 3. Правилника о начину
јавне презентације Урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, бр.43/10), Одељење
за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ФИНАЛНУ
ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - ВИНАРИЈЕ

 

Пратећу документацију можете погледати ОВДЕ