Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Конкурс за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2017. годину

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу ("Службени гласник општине Аранђеловац", бр. 9/08) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2017. годину ("Службени гласник општине Аранђеловац", бр. 84/17"), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној 03.03.2017. године, донело је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЉУ КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

1. Конкурс за мере подршке - регрес за репродуктивни материјал - - - ОВДЕ

    Захтев - регрес за репродуктивни материјал - - - ОВДЕ

2. Конкурс за мере подршке - инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга - - - ОВДЕ

3. Конкурс за мере подршке - суфинансирање камате пољопривредних кредита - - - ОВДЕ

    Захтев - суфинансирање камате пољопривредних кредита - - - ОВДЕ

4. Конкурс за мере подршке - набавка пољопривредне механизације и опреме - - - ОВДЕ

    Захтев - набавка пољопривредне механизације и опреме - - - ОВДЕ

5. Конкурс за мере подршке - адаптација постојећих и изградња нових објеката намењених сточарској производњи и пратећим објектима за смештај сточне хране - - - ОВДЕ

    Захтев - адаптација постојећих и изградња нових објеката - - - ОВДЕ

6. Конкурс за мере подршке - сертификовање органске производње - - - ОВДЕ

    Захтев - сертификовање органске производње - - - ОВДЕ

7. Конкурс за мере подршке - подизање засада воћа и винове лозе - - - ОВДЕ

    Захтев - подизање засада воћа и винове лозе - - - ОВДЕ