Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ГРОБЉЕ У СЕОСКОМ НАСЕЉУ БОСУТА"

Рани јавни увид - оглас ПДР гробље у Босути - ОВДЕ

Текст плана - ОВДЕ

Графика 1. Катастарско - топографски план са границом - ОВДЕ

Графика 2. Извод из просторног плана општине Аранђеловац - ОВДЕ

Графика 3. Постојећа намена површина - ОВДЕ

Графика 4. Планирана намена површина - ОВДЕ