Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Општинска управа Општине Аранђеловац - Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинсртсво и стамбено-комуналне послове - Сектор за грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС " бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада (тзв. интегрална дозвола)

од стране "УНИОН ПРОМЕТ ПЛУС" доо из Аранђеловац

 

ЦЕО ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА можете преузети ОВДЕ