Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни увид у нацрт Плана детаљне рагулације "Гробље у сеоском насељу Босута"

Јавни увид у нацрт Плана детаљне рагулације "Гробље у сеоском насељу Босута"

 

Оглас - Јавни увид у нацрт Плана детаљне рагулације "Гробље у сеоском насељу Босута" - ОВДЕ

Текстуални део  - ПДР "Гробље у сеоском насељу Босута" - ОВДЕ

01. катастарско-топографски план - ОВДЕ

02. постојећа намена површина - ОВДЕ

03. регулационо-нивелациони план - ОВДЕ

04. план регулације површина јавне намене - ОВДЕ

05. планирана намена површина - ОВДЕ

06. план мрежа објеката комуналне инфраструктуре - ОВДЕ