Get Adobe Flash player

Сарадња

Развој модерног грађанског и демократског друштва препознаје сарадњу, партнерство и симбиозу три сектора у друштву и то: владиног сектора, бизнис сектора и невладиног сектора. Улога различитих заинтересованих и одговорних страна у процесу доношења политике за младе је разноврсна, и пре свега, допуњујућа. Различити актери у процесу доприносе политици за младе, те се њен развој неможе замислити, без наведених заинтересованаих, али и одговорних страна.

Веома је битна помоћ волонтера/ки, који су важан сегмент у раду Канцеларије, што омогућује снижавање трошкова уз нуђење могућности да људи посвете време стварима у које верују. Волонтеризам је посао који има име, посао који захтева време и посао који није плаћен. Волонтеризам представља добровољно, свесно и бесплатно задовољство, кроз активизам. Волонтер/ка је добровољац, ентузијаста који/а својим ангажманом, и љубављу према раду обавља хумана дела, и ни у једном тренутку не сме бити у минусу, мисли се при томе, на психофизичко стање.

У првим данима рада остварен је контакт са представницима: ђачких парламента средњих школа, Црвеног крста, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад, Градског зеленила, Еколшког савеза, Музеја, Здравственог центра и осталих здравствених, социјалних, просветних, културних и спортских институција, управа и организација општине Аранђеловац, и договорена заједничка сарадња са Канцеларијом за младе. Од самог почетка рада КЗМ остварена је сарадња са локалним медијима, како би медијски испратили сваку акцију у којој ће учествовати КЗМ.

Канцеларија за младе општине Аранђеловац сарађује са свима који су заинтересовани за остварење интереса младих:

 • Градска управа
 • Надлежне владине институције
 • Невладин сектор
 • Међународне организације
 • Удружења
 • Компаније, агенције
 • Медији
 • Донатори
 • Хуманитарне организације
 • Установе културе
 • Алтернативне и неформалне групе
 • Угледни појединци