Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка стручног надзора у току извођења грађевинских радова на доградњи и реконструкцији Опште болнице у Аранђеловцу, ЈН 43/19

Јавна набавка стручног надзора у току извођења грађевинских радова на доградњи и реконструкцији Опште болнице у Аранђеловцу, ЈН 43/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка замена столарије у ОШ "Први српски устанак" Орашац

Јавна набавка замена столарије у ОШ "Први српски устанак" Орашац

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна докуемнтација ОВДЕ

Јавна набавка куповина намештаја за ПУ "Дуга" II

Јавна набавка куповина намештаја за ПУ "Дуга" II 

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ